Contact Us

Full Name: HuNan HaiLian Grain and Oil S&T CO. Ltd

Head Office: No. 227 Tai Shan Road, Zhu Zhou City, Hu Nan Province, China

R&D Centre:  C8,Xin Ma Industrial Park,Xin Ma Nan Road,Zhu Zhou City, Hu Nan Province, China

Post code: 412207

Telephone: 0086-731-28818955

Mobil:   0086- 13517332505

Fax:    0086-731-22886578